Vad säger bibeln om...?

 

 
VAD SÄGER BIBELN OM PETRUS GÅR PÅ VATTNET ?
 

Matteus 14:22-33

 22.  Strax därefter nödgade han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra stranden, medan han tillsåg att folket skildes åt.  23.  Och sedan detta hade skett, gick han upp på berget för att vara allena och bedja.  När det så hade blivit afton, var han där ensam.  24.  Båten var då redan många stadier från land och hårt ansatt av vågorna, ty vinden låg emot.  25.  Men under fjärde nattväkten kom Jesus till dem, gående fram över sjön.  26.  När då lärjungarna fingo se honom gå på sjön, blevo de förfärade och sade: »Det är en vålnad», och ropade av förskräckelse.  27.  Men Jesus begynte strax tala till dem och sade: »Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta.»  28.  Då svarade Petrus honom och sade: »Herre, är det du, så bjud mig att komma till dig på vattnet.»  29.  Han sade: »Kom.»  Då steg Petrus ut ur båten och begynte gå på vattnet och kom till Jesus.  30.  Men när han såg huru stark vinden var, blev han förskräckt; och då han nu begynte sjunka, ropade han och sade: »Herre, hjälp mig.»  31.  Och strax räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom: »Du klentrogne, varför tvivlade du?»  32.  När de sedan hade kommit upp i båten, lade sig vinden.  33.  Men de som voro i båten föllo ned för honom och sade: »Förvisso är du Guds Son.»


Det finns flera utmärkande saker i denna berättelse. Om man utgår ifrån att Petrus visste att man normalt inte går på vatten så måste han ha haft en stark förvissning om att allt är möjligt med Guds Ord. Därför bad han att Jesus skulle bjuda honom att komma till honom. Petrus visste nog att det var endast med ett ord från Jesus som det skulle funka. Det är skrivet (Rom.10:17) "Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord". Petrus var nog införstådd med att om Jesus bjuder honom att komma till sig så kommer Petrus att få tro levererad tillsammans med Ordet från Jesus. Tro till att kunna kliva över relingen och gå hela vägen ut till Jesus. Det skulle inte ha funkat om det vore någon annan tex. en vålnad som lärjungarna med förskräckelse trodde ifrån början. Det som man bör uppmärksamma i denna text är att Jesus ropar till lärjungarna att inte vara försträckta. Att Petrus säger »Herre, är det du, så bjud mig att komma till dig på vattnet.» Tyder på att Petrus kände igen rösten, men p.g.a. avståndet så såg han inte att det var Jesus. Med Tro ifrån Ordet kunnde Petrus gå hela vägen ut till Jesus. Varför begynte Petrus att sjunka? Det står att "när han såg huru stark vinden var, blev han förskräckt; och då han nu begynte sjunka, ropade han och sade: »Herre, hjälp mig" Personligen så tror jag att Petrus skulle ha behövt ett till ord från Jesus. Eftersom att ordet »Kom.» som Jesus sa först var en uppmaning att utföra. När Petrus gått hela vägen ut till Jesus hade han i princip förbrukat Ordet och verkligheten kom över honom tillsammans med fruktan. Därför är det viktigt att vi alltid är i Ordet.

Ett annat scenario : Tänk dig själv, lärjungarna i båten! " Petrus ser Jesus komma gående på vattnet och säger : "Kolla grabbar Jesus går på vattnet. Kom så går vi också!" Samtliga lärjungar följer då Petrus över relingen och plumsar i vattnet. Man måste ha ett Ord från Herren för att kunna gå i Guds rike. Det är förbi med mitt folk, säger Herren. Det finns ingen kunskap längre.

Kontentan blir då att om du inte har fått ett Ord från Herren, så måste sjön vara isbelagd för att kunna gå på den.

 

 
 

 

Jesus i tiden
 
Vad säger bibeln ?
 
Sett och hört !