Vad säger bibeln om...?

 

 
VAD SÄGER BIBELN OM LASARUS OCH DEN RIKE MANNEN ?
 

 Lukas 16:19-31

 19.  Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt.  20.  Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår,  21.  och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla  ifrån den rike mannens bord.  Ja, det gick så långt att hundarna kommo och slickade hans sår.  22.  Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte.  Också den rike dog och blev begraven.  23.  När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.  24.  Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.'  25.  Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas.  26.  Och till allt detta kommer, att ett stort svalg är satt mellan oss och eder, för att de som vilja begiva sig över härifrån till eder icke skola kunna det, och för att ej heller någon därifrån skall kunna komma över till oss.»  27.  Då sade han: 'Så beder jag dig då, fader, att du sänder honom till min faders hus,  28.  där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att icke också de komma till detta pinorum.'  29.  Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'  30.  Han svarade: 'Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem från de döda, så skola de göra bättring.'  31.  Då sade han till honom: 'Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'»
 

Det som är mest intressan här är verserna 24-25. Då Abraham säger till den rike mannen, "kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var" Här finns en koppling till minnet mellan livet och dödsriket. Så vårat minne är nog nåt mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Jag märkte på min mamma de sista åren hon levde. Trots demensen verkade hon vara helt okej. Det var som om kopplingen mellan hon och verkligheten var bruten.

 
 

 

Jesus i tiden
 
Vad säger bibeln ?
 
Sett och hört !