Konstruktion

TK Innovation
Skogsvägen 3
893 40 KÖPMANHOLMEN
 
Kontakt: Jan Ledin 070-151 64 48
 

Våra innovativa konstruktionslösningar bryter igenom tekniken

 
  • PRODUKTIONSANPASSAD KONSTRUKTION.  Går ut på att man tittar på vilka tillverkningsresurser man har eller ska införskaffa och anpassr konstruktionen efter det.  Vissa saker är andra bättre på att tillverka, då blir det oftes billigare att låta dom göra den delen av jobbet. ("Skomakare bliv vid din läst") heter det ju.
  • PRODUKTIONSANPASSAD DESIGN.  Går ut på att man tittar på vilket sätt produkten ska tillverkas och vilka kostnader det innebär. Vid gjutning måste man ha släppningar på detaljen och ibland så blir det s.k. ett baksläpp. Då bygger man in en slid i verktyget. Om projektet inte orka bära den kostnadsökningen måste man hitta en annan lösning oftast omdesign.
  • KONSTRUKTION AV FORMSPRUTNINGSVERKTYG.  Vi har mångårig erfarenhet att konstruera både detaljer och verktyg för formsprutning.
  • KONSTRUKTION AV PRESSGJUTNINGSVERKTYG.  Vi har mångårig erfarenhet att konstruera både detaljer och verktyg för pressgjutning.
  • DETALJKONSTRUKTION  Vi kan konstruera enstaka detaljer
  • KONSTRUKTION AV KLIPP-, STANS- OCH PRESSVERKTYG  Jag har även jobbat ett antal år som verktygsmakare med både nytillverkning och underhåll av sådana verktyg
  • KONSTRUKTION AV NYCKELFÄRDIG TILLVERKNINGSUTRUSTNING.  Vi har mångårig erfarenhet av att konstruera olika typer av utrustning

    DETTA ÄR BARA EN DEL AV VÅRA ERFARENHETER

 

 

 

 

Konstruktion
 
3-D mdellering
 
Produktionsteknik
 
Projekt
 
Egna produkter
 
Försäljning
 
Nyheter
 
Om oss