3-D Modellering

TK Innovation
Skogsvägen 3
893 40 KÖPMANHOLMEN
 
Kontakt: Jan Ledin 070-151 64 48
 

Våra innovativa konstruktionslösningar bryter igenom tekniken

 
 
Vi använder oss av Top Solid som är både solid- och ytmodellerare.
 
Fördelen med att använda Top Solid är att man kan reparea trasiga solider som gått söner när man konverterar solider till annat format.

 

 

 

 

Konstruktion
 
3-D mdellering
 
Produktionsteknik
 
Projekt
 
Egna produkter
 
Försäljning
 
Nyheter
 
Om oss